Kde začíná prevence

Říká se, že informační technologie zmenšily svět. Vylezli jsme na kopec a líbí se nám výhled – vyfotíme ho a dáme na Facebook. Něco zajímavého nás napadne – a hned se o to podělíme s ostatními. Nabýváme dojmu, že svět je jako otevřená kniha a my z ní můžeme čerpat informace. A často zjistíme, že líbivá informace je nesmysl nebo i lež. Moderní informační technologie se staly nejsilnější zbraní. Bohužel, zneužitelnou. Informace tak mohou být upravovány, překrucovány či zatajovány. Příkladem toho mohou být různá zdravotní či výživová doporučení. Jednou je cholesterol z potravy špatný, červené víno napomáhá zdravým cévám… a najednou je to zase jinak. Velmi často je to trh a peníze, které jsou mocnější, než sebečistší pravda.

Třeba slovo prevence. Myslíte si, že jde pouze o  soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu? Kdepak. Záleží, mluvíte-li o primární, sekundární či terciální. Čert, aby se v tom vyznal! Zůstanu na poli zdraví – oblasti, která je mi nejbližší. A vezmu si strašáka posledních let – rakovinu.

Primární prevence rakoviny bude: zdravý životní styl. Nastudujeme si informace – nejlépe ty základní. Tam patří racionální strava, pitný režim, správné dýchání, psychika a přiměřený tělesný pohyb. Zázračné doplňky výživy nás nezachrání a je to tahání peněz z kapsy důvěřivců. Naše tělo je tvořeno buňkami a ty potřebují kvalitní stavební materiál, dostatek vody a kyslík. Emoce ovlivňují veškeré fungování těla. Stres stahuje a zvyšuje nároky na základní živiny. Pozitivní naladění a relaxace ovlivňuje jak trávení, tak i dýchání. Výdej energie podmiňuje příjem. A zase má vliv na dýchání a psychiku.

Sekundární prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření atd. Nazvěme to včasnou diagnostikou. Sem patří všechny testy, screeningy a jiná vyšetření současné západní medicíny. Když se zamyslíme, uvědomíme si, že v tomto případě je to 50:50. Buď nám něco najdou, nebo ještě ne. Spokojíme-li se s tím, přesuneme vlastní zodpovědnost do rukou „odborníků“. Tímto krokem ztrácíme vědomí o sobě jako celku – naše sebevědomí. To totiž začíná uvědoměním si všech aspektů našeho života. Jak je z historie známo, mnohé diagnostické metody se časem ukázaly jako škodlivé. Velmi často jsou podmíněny ekonomickým zájmům výrobců a prodejců. Mnoho žen si vůbec nepokládá otázku, proč v případě pozitivního nálezu na mamografu jdou na vyšetření ultrazvukem. Nebo-li proč mají podstupovat drahé vyšetření (platí ho zdravotní pojišťovny – tedy my všichni), když vyšetření ultrazvukem je mnohem levnější?

Terciální prevence  se snaží zabránit opakování, nebo-li recidivě. Nádor ozáříme, otrávíme, nebo odstraníme. Nejlépe uděláme všechny tři opatření. Jsme „zdraví“ – pouze žijeme ve strachu, jestli se nádor znovu neobjeví. K tomu nám dopomáhají „preventivní prohlídky“ – tedy zase ona sekundární prevence. Z uvědomělého – sebevědomého jedince se tak stáváme pacientem. Jinými slovy – zdrojem příjmu pro onkologii, farmacii a pojišťovnu. Proč si nepojistit prsa? Naši blízcí určitě uvítají hromadu peněz, výměnou za ztrátu blízké osoby.

Úplně stejné schéma lze použít i u alergií, srdečně-cévních chorob, kožních problémů a dalších. Potlačování přírodní medicíny – zákazy různých bylin, pokuty za informace na stránkách, které zmiňují léčebné či preventivní působení terapie nebo doplňků jasně ukazuje na propojení zdravotnictví s politikou. Stačí jen lobbovat u patřičných institucí (a věnovat balík peněz) a máme tu novou vyhlášku, úpravu zákona a podobné nesmysly za účelem zničení konkurence. Přitom by šlo spolupracovat a zařadit primární prevenci do škol, veřejných programů a tak vytvořit nová pracovní místa. 

Naštěstí starobylé principy Jin – Jang stále platí. Čím více budeme tlačit na jednu stranu, tím dříve dojde ke změně na protipól. Zákazy povedou k psaní podobných článků, podepisování petic a posléze k demonstracím. A tak se informace ještě víc rozšíří. Do té doby je na každém, aby si položil otázku: „Chci vzít své zdraví do svých rukou a pochopím, jak to funguje, nebo to bezmyšlenkovitě nechám na druhých“?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *