Zdraví: dynamická rovnováha protikladů

Podle TČM je stav naprosté harmonie (vyrovnání / ustálení obou pólů) zastavením se pohybu. Póly se rozpojí, Qi unikne, my podle současných definic … zemřeme. Zůstane vychládající tělo (hmota, Yin) a duše (energie, Yang). Tento pohyb začíná prvním dělením zygoty – buňky, vzniklé oplozením, splynutím pohlavních buněk rodičů. Čas mezi začátkem a koncem je jako sinusoida – dynamické plynutí, střídající se polarita, nádech a výdech, větší a menší tělesná (a duševní) pohoda atd.

Poslední jmenované nazýváme zdraví.

Pro člověka – prostředníka mezi nebesy (Yang) a zemí (Yin) to znamená denní snahu o vyrovnání se působení jejich energií. Tato snaha může být spontánní a zábavná (aktivní – Yang), stejně jako nudná a nepříjemná (pasívní – Yin). Odměnou je – kromě vědomého prožitku každé denní situace, také tělesná, duševní a duchovní pohoda. Od nich, plus dalších proměnných, se odvíjí pohoda sociální.

TČM má hypotetický orgán, zvaný Tři zářiče – San Jiao. Horní zabezpečuje dýchání a oběh Qi a krve. Střední transformuje – vytváří z jídla a vody energii. Dolní zářič se stará o likvidaci a vylučování odpadu, kalů a tekutin. Když odpovídající orgány v každém ze Tří zářičů fungují správně, cítíme se lehcí, svěží a máme chuť do života a našich oblíbených aktivit. Když některý orgán začne zlobit, celý systém to rozhodí. Někde se něco nahromadí, jinde začne dříve (nebo později) něco chybět.

Každý systém, ať už živý, nebo umělý má několik pojistek, záloh a čidel. Ty vysílají varovné signály. Takto můžeme bolest chápat jako něco dobrého. Spojence, který nám sděluje, že něco nefunguje tak, jak by mělo. Bude-li naše reakce (viz. výše) spíše Yin, spolkneme prášek s předponou anti… a kontrolku vypneme. Při reakci Yang zpozorníme, uvědomíme si, co se děje a zareagujeme. Zjistíme, co nám kontrolka říká, něco v životě změníme (nebo začneme) 😉 a když je problém větší, použijeme silnější metodu k nápravě KOŘENE problému. Zároveň se učíme nové věci, vzděláváme se, zůstáváme v umírněném pohybu.

Medicína je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem“. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. I v medicíně najdeme Yin – Yang.

Přírodní (východní, alternativní) naslouchá a táže se (Yin) a koná (Yang) – fyzické terapie, vaše snaha (změny, nové zvyky a návyky…). Ta jinová složka je tam také – byliny, směsi, doplňky výživy. A strava. Zde se nazýváte klientem – zákazníkem.

Konvenční (západní, klasická) především aktivně vyšetřuje přístroji (Yang) a vy pak přijímáte (Yin) pilulky, většinou do konce svého života. Samozřejmě vás také občas vede a nasměrovává a tak nutí něco navíc dělat – jangová složka. Zde jste pacientem (z latinského pati, což znamená něco podstoupit nebo trpět.

To, co dělá medicínu medicínou, je lékař, doktor, terapeut, léčitel… atd. Je to jeho přístup, který uplatní. Dobrý je ten, který nejen uleví, ale zajímá se o vás, učí a nasměruje vás. Ne ten, pro kterého jste pouze zdrojem příjmů a jménem v kartotéce. Používá ucelených znalostí, má praxi v oboru a zároveň využívá intuice a vnímá vás jako celek.

Kam patříte vy? Kterým směrem se ubíráte? 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *