Játra – generál těla i duše (část 1.)

Játra jsou životně důležitým orgánem, bez kterého nejsme schopni žít. Tato chemická továrna a zároveň zpracovna jedovatého odpadu má tolik funkcí, že vyjmenovat je by člověka unudilo k smrti. Z pohledu TČM je jednou z jejich funkcí řízení prostupnosti organismu. Jednoduše – tahají za nitky každého orgánu v těle. Jako generál na bojišti játra plánují strategii – co se bude vyrábět a kam to půjde. Vystihuje to poučka: „Játra mají tělo jinové, funkčně jsou však jangová“. Jinové tělo znamená, že jsou plná krve, kterou zbavují mnohých škodlivých látek. Tehdy krev proudí více do jater. Je to zejména v noci, nebo když odpočíváme. Jangová funkce souvisí s chemickými pochody, jichž probíhá několik set každou sekundu. A také s tím, že v případě zvýšené potřeby krve ve svalech jsou to zase játra, která ji tam musí pustit.

Zajímavostí je, že podle TČM jsou sídlem duše Hun. S ní souvisí to, co v psychologii nazýváme Ego. Tato duše nám umožňuje poznávat svět a učit se. Typicky se začíná rozvíjet v dětství, kdy dítě objeví skutečnost, že s rodiči se dá manipulovat, aby dosáhlo svého. Vyšší složka – tzv. duch Shen se vyvíjí později a jeho projevem je empatie a nepodmíněná láska či záměr. Dnešní společnost bohužel preferuje projevy duše Hun a na Shen často nezbývá čas. Snad jen o Vánocích. I proto si mnoho lidí tuto sobeckou duši pěstuje a hýčká. Duše Hun však klid nepřináší a zdánlivý úspěch je vykoupený vnitřní nespokojeností, agresí a často i depresemi.

Číňané jsou játry přímo posedlí. Není zdravotní či psychický problém, ve kterém by neměly lví podíl. Proto se k nim vždy přihlíží – ať už ve fytoterapii, nebo v akupunktuře. Pojem zprůchodnit játra se dá přeložit jako zlepšit stav orgánu a jeho fungování. Nejznámějším prostředkem pro jejich „vyčištění“ je známý Ostropestřec mariánský. Játra totiž mají úžasnou regenerační schopnost a odstraněním nepotřebného se umožní tvorba nového – funkčního. Podobně působí i známá kustovnice čínská (Gou Qi Zi), která ještě navíc dodá některé stavební látky pro jejich obnovu. Také medicinální houby jsou balzámem pro játra. Například Coriolus (Outkovka pestrá), nebo Reishi (Lesklokorka lesklá). Obě rostou i v našich lesích!

Játra také souvisí se sexualitou. V případě potřeby zajišťují tok krve do pohlavních orgánů. Při jejich špatném fungování se u mužů objeví problém, který by se dal definovat slovy: „Má sexu plnou hlavu, ale potřeboval by to spustit níž“. U žen jsou rozhodujícím činitelem pro rozběhnutí se menstruace. Špatná funkce souvisí s bolestivou, nepravidelnou, slabou, nebo naopak příliš silnou menstruací a také sníženou sexualitou. Všechny tyto problémy se dají řešit i změnou přístupu ke světu a okolí. Méně používat logiku – a hlavu, více intuici a srdce.

Nás však bude zajímat vztah jater k trávení, o kterém bude další pokračování.

Comments are closed.