Krevní tlak a TČM (1.část)

Vysoký, nízký, kolísavý tlak krve. Trápí mnoho lidí a často bývá předzvěstí, nebo průvodcem většího problému. Podle konvenční medicíny je to tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Míní se tím arteriální (tepenný) krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Je vyjadřován v torrech (milimetrech rtuťového slupce). Udávají se dvě hodnoty – systolický a diastolický tlak. Ovlivňuje jej mnoho faktorů, je to tedy systémová záležitost. Stejně jako v TČM.

V TČM cévy spojují orgány v jeden celek. V cévách jangových proudí krev, nesoucí výživu a kyslík, v jinových proudí krev, odvádějící odpadní látky a CO2. Na zápěstí ruky pak díky pulzní diagnostice můžeme zjišťovat stav jednotlivých orgánů. Podle TČM totiž krevní tlak ovlivňují všechny orgány. Srdce je vládcem, který kontroluje průtok krve cévami. Plíce jsou onou hybnou silou, která krev pohání. Slezina prostřednictvím drobných svalových svazků působí na stěny cév a tak zabraňuje krvi, aby se vylévala. Také je kořenem krve – vytváří esenci z jídla, která se na krev mění. Ledviny krev čistí a doplňují prostřednictvím esence (matrix), nutné k vytvoření každé buňky a tkáně. Játra svou zprůchodňovací funkcí umožňují krvi, aby se mohla hýbat a také uschovávají krev, kterou v případě potřeby vrací do oběhu.

Jakákoliv odchylka od normálu tak ukazuje na špatnou funkci některého z orgánů. Málokdy se jedná o jeden orgán. Mluvíme spíše o kombinacích. K určení diagnózy se používá metod: dotazování, pohmat pulzu a diagnostika z jazyka. Výsledkem je tzv. obraz nemoci. Je mnoho obrazů nemocí, které zahrnují odchylky v krevním tlaku (dále jen TK). Buďto se týkají jen jednoho, nebo více orgánů. Často se v názvu objevují pojmy jako: stoupající Jang (zejména jater), prázdnota krve nebo Jin, blokáda, horko, oheň, vítr… Kořenem je téměř vždy prázdnota: Qi, nebo krve. Tam ostatně začíná většina disharmonií. Všeobecně by se dalo říct, že:

Játra jsou zodpovědná za nárůst, pokles či kolísání. Velký vliv na ně mají právě emoce, hlavně hněv. Časté jsou projevy v horní části těla, zejména v hlavě a očích. Ulevuje chůze a pohyb všeobecně.

Srdce dovede „vyrobit“ velmi vysoký tlak, nebo naopak velmi nízký. Dává intenzitu, měřenou v číslech. Projevuje se také v horní části těla – zejména na hrudi. Na emoční úrovni zhoršuje žárlivost či nenávist. Ulevuje smích.

Slezina je kořenem špatného TK a stojí za krvácením, které často vysoký TK provází. Je zodpovědná za pocit plnosti, nebo naopak slabosti ve svalech. Přílišné přemýšlení více oslabuje, lehká manuální práce bez nadměrného přemýšlení prospívá.

Plíce a dýchání. Špatné dýchání prohlubuje špatný TK. Nízký i vysoký. Správné dýchání ulevuje srdci a krátkodobě zlepší tlak. „Nevyléčí“ jej, ale dovede lehce snížit, nebo zvýšit. Smutek všeobecně zhoršuje dýchání, melancholické posezení se zaměřením na dech je léčivé.

Ledviny a jejich správná funkce je vyjádřena diastolickým tlakem. Lidově dolním. Pokud neulevují srdci, dochází k ustálení špatného TK. Onen chronicky špatný TK je výsledkem nepodporování císaře – srdce. Emoce jako strach stav zhoršují, pozitivní naladění a silná vůle dokáží velké změny k lepšímu.

Proces nápravy špatného TK záleží na správné diagnostice. Ne na rozborech krve a drahých přístrojích. Hodnoty různých ukazatelů jsou nám na nic, pokud nedokážeme podpořit správné fungování orgánů. Konvenční medicína dokáže zachránit život, nebo krátkodobě stabilizovat stav, aby neohrožoval život. Vzhledem ke kořeni problému je třeba nastavit stravu, doplnit chybějící živiny, nebo v několika krocích pomocí bylin, akupunktury, masáží a cvičení stav vrátit do původního stavu. O tom v pokračování příště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *